2015 m. kovo 27 d., penktadienis

Jaunieji dviratininkai!

Aš turėjau dviratuką -
Vienas ratas nesisuko:
Per kiemelį važiavau,
Penkis kiškius sugavau.

Vienas kiškis ant kaktelės,
Kitas kiškis ant noselės...
Man kiškelis: "Sveikas drūts!"
Aš ant kiškio tuoj būc... būc...

Na palaukit, kitą dieną
Nesugausiu jau nė vieno -
Dviratuką sutaisys,
Visi kiškiai išlakstys.

V. Nemunėlis


 

2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis

Išvyka

Šį kartą į biblioteką keliavome  pasiklausyti J. Marcinkevičiaus kūrybos mažiesiems. 
Bibliotekininkė pakvietė visus į neįprastą saldų sapną. 
Sapnavau, sapnavau, Kad Mėnulyje buvau.
– Ką gi tu matei Mėnuly?
– Ten saldainių krūvos guli, Plaukia upės limonado, Stovi kalnas Šokolado,
O ledų, o ledų — Vos gali paeit — slidu! Puoliau valgyt ir laižyti, Net širdis apsalo… Bet pažadino mamytė: Pusryčiai ant stalo.
Sapnavau, sapnavau, Kad Mėnulyje buvau. Va saldainių popierėliai Kišenėlėj šnara. Mama, kam mane prikėlei? Kaip Mėnuly gera!
Man mamytė veidą prausia Ir šypsodamasi klausia: — Ar tik tu nėjai į spintą, Kur saldainiai guli? Šiandien spinta užrakinta – Skrisk sau į Mėnulį.
Va tai tau, va tai tau, Iš Mėnulio nukritau.

Vaikai piešė savo saldžius sapnus ir vaišinosi sapniškais saldumynais. Deja, sapnas išnyko kartu su stebuklingai dingusiomis nuotraukomis.
 


2015 m. kovo 25 d., trečiadienis

Gandrinės

Baltasis gandras, dar vadinamas busilu, starkumi, gužu, gužučiu, bacionu – Lietuvos nacionalinis paukštis. Jis nuo seno laikomas šventu paukščiu, mitiniu pirmtaku, globėju, kilusiu iš žmogaus, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą (dangaus antspaudo saugotojas). Jis galįs žmonių ligas paimti, nulakinti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gandras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyveno, o dievdirbių kūryboje tarp šventųjų garbingą vietą užimdavo ir gandro statulėlės.  

Kadaise Gandrinės buvo laikomos prosenoviškais Naujaisiais metais. Tad neveltui šią dieną svarbūs spėjimai ir tikima, kad kokios pirmos naujų metų dienos, tokie ir visi metai. Tikėta, kad pirmą kartą pamatytas gandras gali daug nulemti visiems metams. Labai svarbu, kaip gandrą pirmąkart tais metais pamatysi. Jei skrendantį, – gerai, visus metus darbus spėriai nudirbsi.

Kovo 25-ąją prasideda šiltasis metų pusmetis. Sugrįžęs gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos ledus Buvo tikima, kad sugrįžtantis gandras ant uodegos parnešąs "ledspirą"– baltąją kielę, kuri baigia išspardyti nuo balų paskutiniuosius ledokšnius. Dar senoliai sako, kad šią dieną meškos ritasi iš guolio. Jei vėjas neša išplėštus nuo stogo šiaudus, senoliai tardavo: "lekia meškos plunksnos". 
 
Neaplenkė Gandrinės ir mūsų darželio. Pasiklausę Gandro pasakojimų, pažaidę ratelių ir žaidimų suradome medyje gandrinių nešulėlį - maišelį kvapnių bandelių ir smagų žaidimą.
 
2015 m. kovo 23 d., pirmadienis

SAVAITĖ BE PATYČIŲ

Nuo 2010 m. kasmet kovo pabaigoje "Vaikų linija" inicijuoja "Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ", kurios pagrindinis tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemą, didinti sąmoningumą apie galimus patyčių sprendimo būdus.

Pagrindiniai kampanijos "BE PATYČIŲ" tikslai:
  • vykdyti edukacinę veiklą nukreiptą į mokyklų darbuotojus, mokinius bei jų tėvus;
  • informuoti visuomenę apie iniciatyvas Lietuvoje ir užsienyje, sprendžiant patyčių problemą;
  • kartu su partneriais keisti visuomenės nuostatas palankias patyčioms ir formuoti nuostatas nepalankias patyčioms (iniciatyva "Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ").
Bražuolės lopšelio - darželio bendruomenė jungiasi prie šios akcijos. 


http://www.bepatyciu.lt/tevams/ http://vaikulinija.lt/static/logo.png


Sveikinimas!
 
Sveikiname ANASTASIJĄ su 3-uoju ir KOTRYNĄ su 2-uoju gimtadieniu!


2015 m. kovo 20 d., penktadienis

Žemės diena

Padainuokim drauge
Skambią dainą smagiai
Mes visi, mes visi
Esam Žemės vaikai.

Šią savaitę:
Žiūrėjome filmukus, sukėlusius įvairių pamąstymų ir diskusijų apie gamtos saugojimą, šiukšlių rūšiavimą.
  
http://smailas.net/uploads/posts/2012-07/1343474570_Dr.-Seuss-The-Lorax-Jeff.jpg
http://static.obuolys.lt/uploads/photos/movie/5467_090211093917_0.jpg

 Darėme eksperimentus su deguonimi. Ar žinote, kodėl užgeso žvakės?
 

Mokėmės rūšiuoti

http://i.ytimg.com/vi/MJbU3HeD9ag/hqdefault.jpg

Ragavome  sulos ir atsidėkodami, šokome medžių ratelį.
 

2015 m. kovo 19 d., ketvirtadienis

„Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ – nemokamos paskaitos

http://www.lvjc.lt/uploads/images/Naujienos/BEPATYCIU/2014/bepatyciu%20logo.png


VšĮ „Vaiko labui“ ir „Vaikų linija“ kovo 23 ir 24 d. Vilniuje organizuoja nemokamas paskaitas tėvams ir mokytojams apie patyčių situacijų sprendimą ir jų prevenciją.

Tėvai, siekiantys žinių, kaip padėti vaikui patyčių situacijose, kviečiami kovo 23 d., pirmadienį, 18 val. dalyvauti 2 valandų paskaitoje „Suprasti, padėti, bausti ar ignoruoti? Tėvų vaidmuo, padedant vaikams įveikti „realias“ ir virtualias patyčias“.

„Aš neisiu į mokyklą, nes ten vaikai tyčiojasi“
„Kodėl negaliu pasijuokti iš to nevėkšlos? Juk jis pats kaltas, kad yra toks...“
„Mama, aš patalpinau internete savo nuotrauką su maudymosi kostiumu ir dabar iš manęs šaiposi...“
Tai situacijos, su kuriomis susidurti gali kiekvienas tėtis ir mama. Ar žinome, kaip į jas reaguoti? Ir ko tokiose situacijose iš mūsų tikisi vaikai? Paskaitos metu ieškosime atsakymų į šiuos klausimus ir susipažinsime su patyčių tarp vaikų ypatumais bei mūsų, suaugusiųjų, pagalba vaikams, patiriant patyčias, stebint jas ar tapus patyčių iniciatoriumi.

Paskaita vyks Šv. Ignoto g. 5, kabinetas nr. 260. Paskaitą skaitys VšĮ „Vaikų linija“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Norintys dalyvauti paskaitoje kviečiami registruotis el. paštu bepatyciu@vaikolabui.lt  iki kovo 9 dienos. Paskaita nemokama.

2015 m. kovo 18 d., trečiadienis


Rekomendacijos tėveliams "Žalingų įpročių prevencija"

http://www.clker.com/cliparts/f/0/4/0/13011454361973456359cartoon-family-holding-hands-hi.png

Šeimoje formuojasi vaiko nuostatos ir vertybės

Asociacija „Mentor Lietuva“, vykdanti psichoaktyviųjų  medžiagų prevencijos programas Lietuvoje, paskelbė 2009–2011 m. atlikto tyrimo rezultatus, kurie leidžia pastebėti, koks svarbus yra šeimos vaidmuo tabako ir alkoholio vartojimo prevencijoje. Šis tyrimas atitinka ir kitų šalių mokslinius duomenis, kurie rodo, kad tėvų daroma įtaka vaikams yra pagrindinė priežastis, dėl kurios vėliau jaunuoliai pasirenka vartoti psichoaktyviąsias medžiagas (alkoholį, tabaką, narkotikus).

Dažnai ikimokyklinio amžiaus vaikai jau mato suaugusiuosius, kurie rūko ir vartoja alkoholį, – tai daro jiems poveikį, todėl niekada nėra per anksti pradėti tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų kvaišalų vartojimo prevenciją. Pirmaisiais septyneriais gyvenimo metais vaikų smegenys yra ypač aktyvios, todėl šis laikotarpis yra labai svarbus siekiant išmokyti vaikus reikalingų socialinių įgūdžių ir suteikti informaciją, kuri vėliau gali juos apsaugoti nuo žalingo elgesio. Ankstyvoji prevencija dažniausiai turi didesnį poveikį, nei vėlesnės pastangos pakeisti jaunuolių įpročius.

Kadangi šeima ir tėvai yra artimiausia mažamečio aplinka, ankstyvoji psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija turėtų būti nukreipta į tėvų ir vaikų emocinio ryšio stiprinimą ir tėvystės įgūdžių ugdymą. „Šeima yra ta aplinka, kurioje formuojasi vaiko nuostatos ir vertybės. Šeimos, kuriose tėvai rūko, augančiam vaikui formuoja nuostatą, kad cigaretės yra neatskiriama suaugusiųjų gyvenimo dalis. Todėl dažniau pradeda rūkyti tie vaikai, kurių šeimose tėvai ir broliai arba seserys rūko cigaretes“, – teigia socialinių mokslų daktarė ir „Mentor International“ mokslinių patarėjų tinklo narė Laima Bulotaitė.

Taigi, kaip padėti vaikui rinktis sveiką gyvenimo būdą?

·         Kurkite ir palaikykite gerus santykius su savo vaiku
Kalbėkitės su savo vaiku kiekvieną dieną. Kuo daugiau žinosite apie jį, tuo geriau galėsite jam padėti pasirinkti tinkamas veiklas ir draugus. Jei vaikas galės su jumis bendrauti artimai ir atvirai, tikėtina, kad pasidalins su jumis ir savo rūpesčiais.
Tokiose situacijose svarbu ne kritikuoti, o palaikyti, paskatinti tinkamą elgesį. „Stengiuosi sau priminti, kas svarbiau: ar tai, kad sūnus išpylė pieną ant žemės, ar kad prisipažino tai padaręs ir padėjo viską sutvarkyti?“ – teigia penkiamečio Mato tėtis.
                             Jei vaikai žinos, kad gali nebijoti pasidalyti savo bėdomis, ir sulauks pagalbos, jie išmoks tinkamai spręsti problemas ir vėliau neieškos pagalbos ar nusiraminimo netinkamose kompanijose, vartodami alkoholį ar narkotikus.

·         Dalyvaukite savo vaiko gyvenime
Atvykite pasižiūrėti darželio šventės, dalyvaukite susirinkimuose, padėkite atlikti užduotis, žaiskite kartu. Nepamirškite pastebėti ir pasidžiaugti jo pasiekimais. Aktyviai įsitraukdami į vaiko gyvenimą, parodote, kad jo užsiėmimai yra svarbūs ir prasmingi, ir šitaip skatinate jį ieškoti kitų tinkamų veiklų.
                             Atraskite, ką jums smagu veikti kartu kiekvieną dieną: skaityti knygą, gaminti maistą, žaisti žaidimus, užsiimti rankdarbiais. Leiskite vaikui pasirinkti, ką jis nori skaityti, gaminti ar žaisti – taip geriau pažinsite jį ir mokysite patį priimti tinkamus sprendimus.
Susipažinkite su savo vaiko draugais ir jų tėvais. Stebėkite, ar kiti suaugusieji, kurie leidžia laiką su jūsų vaiku, vadovaujasi jums priimtinais principais.Asociacijos „Mentor Lietuva“ atlikto tyrimo rezultatai patvirtina, kad vaikams svarbu, ar tėvai domisi jų gyvenimu ir kiek laiko praleidžia kartu su jais. Mokiniai, kurie šeimoje jaučiasi mylimi, kur kas rečiau rūko ir vartoja alkoholį. Taip pat vaikų, kurie nevartoja alkoholio, tėvai dažniau žino, kaip jų vaikai leidžia laisvalaikį, ir lankosi su vaikais šiems svarbiose varžybose.

·         Nustatykite aiškias taisykles
Asociacijos „Mentor Lietuva“ tyrimo rezultatai parodė, kad tėvų draudimai daro įtaką vaikų elgesiui. Tad paaiškėjo, kad dažniau yra linkę rūkyti ir vartoti alkoholį tie vaikai, kuriems tėvai tai leidžia. 
Pasakykite vaikams, kad nepritariate psichiką veikiančių medžiagų vartojimui.
Mažesniems vaikams galite savo nepritarimą išreikšti situacijose, kai matote rūkantį ar apgirtusį žmogų, suprantamais vaikams žodžiais galite paaiškinti savo nuostatų priežastis: kenkia sveikatai, smirdi ir kt.

·         Būkite pavyzdžiu savo vaikams
Vaikai yra linkę atkartoti suaugusiųjų elgesį, taip pat nori kuo greičiau patys tapti suaugusiaisiais. Todėl svarbu, kokį įvaizdį mes formuojame, kokią žinią siunčiame apie cigaretes, alkoholį, narkotikus, vaistus. Vaikai iš suaugusiųjų gali išmokti klaidingų nuostatų: kad, kai neramu, – padės vaistai, cigaretė, vyno taurė; kad alkoholis gali pralinksminti, leidžia pamiršti nemalonius dalykus. 
Stenkitės būti geru pavyzdžiu savo vaikams – parodyti, kaip galima sveikai gyventi, spręsti kylančias problemas ar nusiraminti nevartojant sveikatai žalingų medžiagų. 
Neįtraukite vaikų į veiklas, susijusias su alkoholiu, tabaku ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis: neduokite vaikams ragauti alkoholio, neprašykite paduoti jums peleninės ar skardinės alaus. 
Jei rūkote, stenkitės tai daryti atokiau nuo vaikų, paaiškinkite, kad tai pavojinga ir nesveika. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad Lietuvoje rūkančiųjų šeimose daugiau nei pusė vaikų vėliau irgi pradeda rūkyti.

·         Ugdykite socialinius įgūdžius
Ikimokyklinio amžiaus vaikai aktyviai mokosi bendravimo ir kitų socialinių įgūdžių, kurie jiems vėliau gali padėti priimti tinkamus sprendimus. Tėvai gali padėti vaikams mokytis savikontrolės, empatijos, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, problemų sprendimo ir kitų svarbių gebėjimų.Stresą keliančiose situacijose mokykite vaiką sustoti, nusiraminti ir ieškoti tinkamų ilgalaikių sprendimų, susiekite juos su pasekmėmis. Mokykite vaikus spręsti problemas ir priimti sprendimus, skatinkite paklausti savęs: „Kas bus jeigu..?“, „Ar tai saugu? Ar niekam nekenkia?“
Sukurkite jiems tokių situacijų, kur jie galėtų išbandyti šiuos įgūdžius: sugalvoti, ką rengtis, ką pirkti už sutaupytus pinigus ar kt.
 Kita vertus, vaikas turi nebijoti prašyti pagalbos suaugusiųjų, žinoti, kad sulauks palaikymo ir bus imtasi veiksmų jam padėti. Dažna psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastis – siekis įveikti stresą, nemalonius jausmus ar atsitraukti nuo sudėtingų situacijų, todėl ypač svarbu, kad vaikai žinotų, kaip jie gali savęs nežalodami  nusiraminti, išreikšti jausmus ir spręsti problemas.
Kitas svarbus veiksnys – bendraamžių įtaka, kuriai gali būti sunku atsispirti dėl siekio pritapti, būti mėgstamam, turėti draugų. Mokykite vaikus pasirinkti tinkamus draugus ir atskirti situacijas, kuriose jie turi pasakyti griežtą „Ne“. Paaiškinkite, kad vaikas gali pasitraukti iš situacijų, kurios gali būti pavojingos ar nemalonios.
 Mokykite vaiką pasakyti „Ne“ griežtai ir aiškiai, paskatinkite apie tokias situacijas papasakoti suaugusiesiems. Galite aptarti su vaiku konkrečius pavyzdžius ir išbandyti atsisakymo įgūdžius namuose. Pavyzdžiui, paklauskite savo vaiko: „Ką darytum, jei Aleksas kieme rastų kažką panašaus į saldainį ir duotų tau paragauti?“

·         Parodykite vaikui sveikos gyvensenos pranašumus
Paaiškinkite, kodėl svarbu rūpintis savo kūnu: tinkamai maitintis, judėti, gerai išsimiegoti. Aptarkite, kaip jaučiamės, kai rūpinamės savimi: galime bėgioti, šokinėti, žaisti. Tokiam aptarimui galite taikyti žaidimą – užbaik sakinį: „Džiaugiuosi, kad esu sveikas, nes...“ Atraskite, kodėl rūpintis savimi gali būti smagu, pavyzdžiui, sugalvokite dantų valymosi dainą ar daržovių pažinimo žaidimą.

·         Aptarkite, kokios medžiagos yra pavojingos
Kartu su vaiku peržiūrėkite namuose naudojamas ir vaikui prieinamas nuodingas ar pavojingas priemones: įvairius valiklius, baliklius, skalbimo priemones. Galite garsiai perskaityti įspėjamuosius užrašus. Paaiškinkite, kad galima valgyti ar uostyti tik tai, ką duodate jūs ar kitas patikimas suaugęs asmuo. Taip pat paaiškinkite, kad vaistus galima gerti tik tada, kai paskiria gydytojas.
Su kiek vyresniais vaikais jau galima kalbėti apie tabaką ar alkoholį, pabrėžiant pasekmes, kurias jie gali suprasti, pavyzdžiui, kad išgėrę alkoholio žmonės vemia, nuo rūkymo atsiranda nemalonus kvapas iš burnos, dvokia drabužiai. Tokie „čia ir dabar“ paaiškinimai mažiems vaikams geriau suprantami nei pokalbiai apie ilgalaikes pasekmes. Nepamirškite, kad iš anksto užkirsti kelią problemoms visada paprasčiau, nei jas vėliau spręsti.

Parengta pagal  asociacijos „Mentor Lietuva“ mentorystės programos rekomendacijas