2015 m. vasario 15 d., sekmadienis

Padavimas
"Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių"

Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo Trakų medžioti. 

Ir rado prie Vilnos upės gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį – Taurą, ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu vadina. 
 
Buvo labai vėlu į Trakus joti, ir sustojo Šventaragio slėnyje pamiegoti.

Miegodamas jis sapnavo, kad ant kalno, kurį Kreivuoju vadindavo, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum šimtas vilkų staugia. 

Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako savo žyniui, vardu Lizdeika:
- Sapnavau, girdi, stebuklingą sapną!
Ir apsakė jam viską, ką matė sapne. 
Tas Lizdeika sako:
- Šviesiausias kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad ant šio kalno reikia pastatyti pilį. Aplink ją bus sostinės miestas. O kad jo viduje staugia – tai jo garbė sklis po visą pasaulį.
 
 
Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o išsiuntė ieškoti žmonių. Jis įkūrė  pilį ant Kreivojo kalno. Ir pavadino tą miestą Vilniumi. Pastatęs miestą perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą